Informacje

Oznaczenia i bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo

Dbając o dobro naszych klientów, na każdej etykiecie umieszczone są zasady bezpieczeństwa zgodne z rozporządzeniem CLP

Produkt może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu; działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych.

Produkt wykazuję ostrą toksyczność. Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać szkodliwie lub grozić śmiercią

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia.

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.